Kategoria Arytmia komorowa

Nowatorski algorytm głębokiego uczenia (AI) do przewidywania kardiomiopatii u pacjentów z przedwczesnymi kompleksami komorowymi.

Nieco historii… Przedwczesne zespoły komorowe (PVC) to wczesne depolaryzacje mięśnia sercowego komory i występują u 1% do 4% ogólnej populacji dorosłych w 12-odprowadzeniowym badaniu elektrokardiograficznym(EKG) i od 40% do 75% w badaniu holterowskim. Chociaż początkowo uważano je za łagodną przypadłość,…