Czy Berberyna może leczyć przedwczesne skurcze komorowe?

Podziel się tym wpisem z innymi!

Berberysy to grupa roślin występujących w Europie, Azji, Ameryce i Afryce. Rosną dziko, ale są również wykorzystywane w domowych ogrodach jako krzewy ozdobne. Te niepozorne rośliny skrywają w sobie niezwykle ciekawą substancję – Berberynę.

Berberyna jest potencjalnym lekiem, który może skutecznie leczyć choroby układu krążenia, w tym przedwczesne skurcze komorowe (PVC), pojawia się na ten temat ostatnio więcej badań, w tym ta poniższa bardzo interesująca meta analiza.

Berberyna jest alkaloidem izochinolinowym pochodzącym z korzeni, kłączy i łodyg roślin z rodzin Berberidaceae i Ranunculaceae i jest jednym z głównych bioaktywnych składników Coptis chinensis Franch (Rhizoma Coptidis, Coptis, Ranunculaceae), tradycyjnej medycyny chińskiej. Po raz pierwszy odnotowany w Shen Nong’s Herbal Classic, Coptis chinensis jest szeroko stosowany w krajach azjatyckich i wykazuje skuteczność i bezpieczeństwo w leczeniu różnych chorób, w tym chorób zapalnych i metabolicznych itp. (Ai et al. 2021; An et al. 2022). Zgodnie z badaniami farmakologicznymi, Berberynama działanie ochronne na różne choroby układu krążenia (CVD), w tym arytmię, miażdżycę, nadciśnienie itp. (Cai i in. 2021; Lin i in. 2022). Poza tym Berberynama również pozytywny wpływ na obniżenie poziomu lipidów we krwi i glukozy we krwi oraz kontrolowanie masy ciała i ciśnienia krwi (Zamani i in. 2022).

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na zastosowanie Berberyny (BE) w leczeniu chorób serca, a Berberyna jest potencjalnym lekiem, który może skutecznie leczyć choroby sercowo-naczyniowe, w tym PVC (przedwczesne skurcze komorowe) (Yang i Tong 2016; Chen i in. 2022). Dlatego też przeprowadziliśmy tę metaanalizę w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa Berberyny w przypadku PVC i przyjęliśmy system oceny, rozwoju i oceny zaleceń (GRADE) w celu oceny jakości dowodów. Przeprowadziliśmy kompleksowe przeszukanie siedmiu baz danych, aby dostarczyć najnowszych dowodów na to, że Berberyna jest skuteczną i bezpieczną terapią w leczeniu PVC. Jeśli chodzi o wskaźnik skuteczności, Berberyna w połączeniu z lekami antyarytmicznymi była znacznie lepsza niż same leki antyarytmiczne bez znaczącego wzrostu skutków ubocznych, które obejmowały głównie uszkodzenie wątroby i objawy ze strony układu pokarmowego, a uszkodzenie wątroby ustąpiło po leczeniu chroniącym wątrobę. Ponadto w grupie lekó anty arytmicznych wystąpiły również działania niepożądane, w tym bradykardia. Sama Berberyna miała podobny wskaźnik skuteczności do leków anty arytmicznych, z niższym wskaźnikiem występowania skutków ubocznych i nawrotów arytmii. Głównym działaniem niepożądanym w przypadku Berberyny były objawy ze strony układu pokarmowego, które były łagodne i ustępowały po odstawieniu leku lub ustępowały samoistnie. Oprócz objawów ze strony układu pokarmowego, występowaniem skutków ubocznych w przypadku leków antyarytmicznych obejmowały również objawy sercowo-naczyniowe, takie jak bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, niedociśnienie i zawroty głowy, a niektórzy pacjenci byli zmuszeni przerwać interwencję z powodu nietolerancji. Grupa Berberyny miała krótszy czas wystąpienia i niewielki wpływ na elektrokardiogram niż grupa porównawcza.

Guo (2015) stwierdził, że w porównaniu z AD, Berberyna miała wyższy skuteczny wskaźnik leczenia skurczów komorowych serca przy niższym wskaźniku skutków ubocznych. Jednak analiza podgrup oparta na typie interwencji wykazała, że w porównaniu z lekami antyarytmicznymi, Berberyna miała podobny wskaźnik skuteczności, podczas gdy Berberyna w połączeniu z lekami miała wyższy wskaźnik skuteczności niż same leki. Dlatego zalecamy łączenie Berberyny z lekami antyarytmicznymi w przypadku PVC. Skutki uboczne leków w przewodzie pokarmowym były różne, w tym zapalenie przełyku, wrzód przełyku, ostre zapalenie trzustki i zaparcia. Różne rodzaje leków mają różne skutki uboczne, takie jak hepatotoksyczność, toksyczność płucna, dysfunkcja tarczycy, nadwrażliwość itp. (Amjad et al. 2017). Berberyna jest wchłaniana głównie w przewodzie pokarmowym, a wysoka dawka Berberyny może powodować objawy żołądkowo-jelitowe, które są łagodne i tolerowane (Cai i in. 2021). Berberyna w połączeniu z lekami antyarytmicznymi może do pewnego stopnia złagodzić skutki uboczne układu sercowo-naczyniowego wywołane przez same leki.

Berberyna może wywierać działanie antyarytmiczne poprzez kontrolowanie stresu oksydacyjnego i zmniejszanie uszkodzenia mięśnia sercowego. Berberyna blokuje kanały K+, stymuluje wymiennik Na+-Ca2+, zwiększa wieńcowy przepływ krwi w celu zwiększenia kurczliwości mięśnia sercowego i rzutu serca, zmniejsza wydłużenie jednofazowej repolaryzacji potencjału czynnościowego i zmniejsza występowanie PVC (Feng i in. 2019; Cai i in. 2021; An i in. 2022). Oprócz poprawy PVC, Berberyna ma również duże perspektywy kliniczne w zakresie poprawy długoterminowego rokowania w chorobach serca, co potwierdza jego ochronny wpływ na śródbłonek naczyniowy i poprawę czynności serca (Cai i in. 2021). Jednak Berberyna ma słabą biodostępność ze względu na efekt pierwszego przejścia w świetle jelita, a wszystkie uwzględnione badania podawały Berberynę doustnie, co mogło wpłynąć na jej skuteczność (Wang i in. 2017; Xu i in. 2019; Habtemariam 2020).

Wyniki tego badania sugerują, że Berberyna jest skuteczną i bezpieczną metodą wspomagającą w przypadku przedwczesnych skurczów komorowych. Ponadto Berberyna jest zalecana u pacjentów ze skurczami komorowymi, u których wystąpiły poważne działania niepożądane po podaniu leków antyarytmicznych jako terapii alternatywnej. Jednak ze względu na niską lub bardzo niską jakość dowodów, dowody te należy rozważyć ostrożnie, a bardziej rygorystycznie zaprojektowane randomizowane badania kontrolne są uzasadnione w celu dalszego poparcia naszych wniosków tego badania.

Źródła wpisu i tłumaczenia:

Qiao, Meng et al. “Efficacy and safety of berberine for premature ventricular contractions: a meta-analysis and systematic review of randomized controlled trials.” Pharmaceutical biology vol. 61,1 (2023): 1474-1483. doi:10.1080/13880209.2023.2248167

Berberyna – co to takiego? Właściwości i zastosowanie berberyny.
https://www.doz.pl/czytelnia/a15589-Berberyna__co_to_takiego_Wlasciwosci_i_zastosowanie_berberyny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *